De Klimaatwijk

We leren door samen te doen. Het afgelopen jaar gebeurde er veel op het gebied van klimaatadaptatie. Met eigen ogen zagen we de urgentie van een klimaatrobuuste leefomgeving. Klimaatrobuust bouwen wordt steeds belangrijker. De initiatiefnemers van de Klimaatwijk bedachten daarom een concept om dit aan te pakken en klimaatadaptatie naar een hoger niveau te tillen. Het doel is: samen leren en innoveren op basis van een open source aanpak. 

Wat is een klimaatwijk?
Een klimaatwijk is een wijk die klimaatrobuust is. Bestand tegen wateroverlast en hitte. Bij een analyse van een wijk kijken we naar deze twee onderwerpen. Vervolgens bedenken we maatregelen en toetsen we deze in Tygron. Dat levert een sterk visueel en sprekend beeld op. Daarin zie je het effect van de maatregelen op de korte, middellange en lange termijn. Zo weet je hoe je jouw wijk klimaatrobuust kan inrichten. Je ziet meteen wat werkt, waar je tegenaan loopt en waar je rekening mee moet houden. Misschien nog iets toevoegen over draagvlak bij inwoners door participatie.

Het ontstaan
Jonathan van Ekris vertelt: “Vanuit Buro Regen & Water en BOOT keken we naar het integraal opzetten van een wijkaanpak in Tygron. We kwamen erachter dat we meer kennis en inzicht nodig hebben. Daaruit ontstond de vraag naar een community of practice. Een community waarin iedereen van elkaar kan leren: gemeentes, provincies, kennisinstellingen en ingenieursbureaus. We leren van en met elkaar hoe we een wijk klimaatrobuust inrichten. Welke kansen liggen er voor een wijk en wat is het effect van de bedachte maatregelen?” 

Vanuit deze behoefte ontstond de Klimaatwijk. Een brede samenwerking met onder andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijven en Tygron. We willen samen optrekken en met de deelnemers klimaatadaptatie naar een hoger niveau tillen. Daarbij staat kennisdelen over het toepassen van slimme tools centraal. Iets over automatiseren en ontwikkelen van standaarden toevoegen?

Voor wie?
De klimaatwijk is er voor gemeentes en provincies die willen leren werken met innovatieve manieren voor het klimaatrobuust en onderbouwd inrichten van een wijk.

We maken dit praktisch met een wijkaanpak, maar het levert veel meer op: Kennis over slimme software, een aandeel in het standaardiseren van deze aanpak en de mogelijkheid om je ervaringen en kennis te delen met andere gemeentes en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Natuurlijk kunnen andere organisaties ook deelnemen. De invulling en soort deelname stemmen we samen met jou af.Werken wij straks samen aan klimaatrobuuste wijken?