Wij werken samen aan de klimaatuitdaging

Steeds meer (nieuwbouw)wijken in Nederland hebben te maken met wateroverlast, droogte, hitte en een afnemende biodiversiteit. Vragen over de aanpak hiervan worden vaak bij de gemeente neergelegd. Steeds meer gemeentes zien hierbij de meerwaarde van het gebruik van een digital-twin om de klimaatopgave te bepalen. Meten is tenslotte weten.

Een probleem van deze digital-twins en het kwantificeren van de klimaatopgave is de specifieke expertise die nodig is. Externe partijen worden ingehuurd, maar daarmee ontwikkel je zelf geen kennis als organisatie. Daarom vraagt deze klimaatuitdaging om samenwerking waarin we met elkaar kennis en expertise ontwikkelen en successen delen.

BOOT en Buro Regen&Water sloegen daarom de handen ineen om samen te werken aan klimaatadaptatie. Maar dit doen we met meer partijen. Samen kunnen we de klimaatopgave inventariseren en kwantificeren. Samen leren we en ontwikkelen we slimme oplossingen voor de klimaatuitdagingen waar we voor staan.

Doe jij ook mee? Meld je aan voor de kick-off!

Wat is het precies?


Het doel

Binnen de klimaatwijk staat kennisdelen en samenwerken centraal. We leren door samen te doen. Het afgelopen jaar gebeurde er veel op het gebied van klimaatadaptatie. Met eigen ogen zien we de urgentie van een klimaatrobuuste leefomgeving en klimaatrobuust bouwen wordt het nieuwe normaal. Daarom richtten we de klimaatwijk op: Een brede samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijven en gemeenten, waarbij VOLD centraal staat: verbinden, ontwikkelen, leren en delen.

Verbinden: In de community wisselen gemeenten kennis en ervaringen uit over klimaatadaptatie en het kwantificeren van de klimaatopgave.
Ontwikkelen: Vanuit de community komen er vraagstukken naar voren waarop nog geen antwoord is. Met elkaar maken we budget vrij om te ontwikkelen op dit vlak. We zetten, in samenwerking met hogescholen en studenten, een onderzoeksteam op om antwoorden te vinden op deze vragen.
Leren: Door het delen van informatie en samen onderzoek te doen, leren we van elkaar en doen we gelijkwaardig kennis op.
Delen: De community is gebaseerd op het delen van informatie. Dit kan informatie zijn uit onderzoek, maar ook specialistische kennis die is opgedaan binnen een gemeente. Door kennis te delen, bouwen we samen aan een solide manier van klimaatadaptatie en het kwantificeren van de klimaatopgave, waarbij de informatie altijd beschikbaar blijft voor iedereen.

Voor wie?


Voor wie?

Houd jij je als gemeente actief bezig met klimaatadaptatie en de kwantificering van deze uitdaging? Dan is de klimaatwijk iets voor jou!

Ben jij een gemeente die
- kennis in huis heeft over klimaatadaptatie en meer wil met implementatie en integrale tools?
of
- bezig is met implementeren en graag wil innoveren en kennis vergroten?

Meld je aan voor de kick-off van de klimaatwijk.

Wat het je oplevert:

- kennis over klimaatadaptatie
- kennis over slimme software
- aandeel in het standaardiseren van de aanpak
- de mogelijkheid om je ervaringen en kennis te delen
- samen onderzoeken en innoveren

Hoe loopt het proces?


Contact formulier

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Video