Jouw wijk een klimaatwijk?

Steeds meer (nieuwbouw)wijken in Nederland hebben te maken met wateroverlast, droogte, hitte en een afnemende biodiversiteit. Vragen over de aanpak hiervan worden vaak bij de gemeente neergelegd. Steeds meer gemeentes zien hierbij de meerwaarde van het gebruik van een digital-twin om de klimaatopgave te bepalen. Meten is tenslotte weten.

Een probleem van deze digital-twins en het kwantificeren van de klimaatopgave is de specifieke expertise die nodig is. Externe partijen worden ingehuurd, maar daarmee ontwikkel je zelf geen kennis als organisatie. Daarom vraagt deze klimaatuitdaging om samenwerking waarin we met elkaar kennis en expertise ontwikkelen en successen delen.

BOOT en Buro Regen&Water sloegen daarom de handen ineen om samen te werken aan klimaatadaptatie. Maar dit willen we doen met meer partijen. Samen kunnen we de klimaatopgave inventariseren en kwantificeren. Samen leren we en ontwikkelen we slimme oplossingen voor de klimaatuitdagingen waar we voor staan.

Doe jij ook mee? Vraag nu een intake aan.

Wat is het precies? Ik wil een intake aanvragen

Het doel

Binnen de klimaatwijk staat kennisdelen en samenwerken centraal. We leren door samen te doen. Het afgelopen jaar gebeurde er veel op het gebied van klimaatadaptatie. Met eigen ogen zien we de urgentie van een klimaatrobuuste leefomgeving en klimaatrobuust bouwen wordt het nieuwe normaal. Daarom richtten we de klimaatwijk op: Een brede samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijven en gemeenten, waarbij VOLD centraal staat: verbinden, ontwikkelen, leren en delen.

Verbinden: In de community wisselen gemeenten kennis en ervaringen uit over klimaatadaptatie en het kwantificeren van de klimaatopgave.
Ontwikkelen: Vanuit de community komen er vraagstukken naar voren waarop nog geen antwoord is. Met elkaar maken we budget vrij om te ontwikkelen op dit vlak. We zetten, in samenwerking met hogescholen en studenten, een onderzoeksteam op om antwoorden te vinden op deze vragen.
Leren: Door het delen van informatie en samen onderzoek te doen, leren we van elkaar en doen we gelijkwaardig kennis op.
Delen: De community is gebaseerd op het delen van informatie. Dit kan informatie zijn uit onderzoek, maar ook specialistische kennis die is opgedaan binnen een gemeente. Door kennis te delen, bouwen we samen aan een solide manier van klimaatadaptatie en het kwantificeren van de klimaatopgave, waarbij de informatie altijd beschikbaar blijft voor iedereen.

Voor wie? Ik wil een intake aanvragen

Voor wie?

Houd jij je als gemeente actief bezig met klimaatadaptatie en de kwantificering van deze uitdaging? Dan is de klimaatwijk wellicht iets voor jou!

Ben jij een gemeente die
- kennis in huis heeft over klimaatadaptatie en meer wil met implementatie en integrale tools?
of
- bezig is met implementeren en graag wil innoveren en kennis vergroten?

Meld je dan aan voor de klimaatwijk.

Wat het je oplevert:

- kennis over klimaatadaptatie
- kennis over slimme software
- aandeel in het standaardiseren van de aanpak
- de mogelijkheid om je ervaringen en kennis te delen
- samen onderzoeken en innoveren

Wat zijn de kosten?

De deelnamekosten zijn €2500,-. Hiervan bekostigen we de organisatie van de community, de klimaatwijk is een platform zonder winstoogmerk. Daarnaast verwachten we van de deelnemers dat ze een aantal uren in-kind beschikbaar stellen. Op basis van behoefte naar onderzoek maken we een begroting en bepalen we samen welke inspanning daarvoor nodig is. Dit kan zowel een ureninspanning zijn als een kostenbijdrage.

Hoe loopt het proces? Ik wil een intake aanvragen

Stappenplan

 • Step uno

  Registreren: Enthousiast geworden? Meld je aan voor een intake.

 • Step uno

  Intake: In het gesprek zetten we de verwachtingen op een rijtje en geven de invulling verder vorm.

 • Step uno

  Bijeenkomst: De eerste bijeenkomst als community is in juni. We bespreken diverse casussen waar verschillende gemeentes tegenaanlopen. Samen kiezen we een casus die we verder gaan onderzoeken.

 • Step uno

  Onderzoeken: Tijdens het onderzoek zijn er feedbackmomenten waarin we onze bevindingen presenteren. Het doel is dat je als gemeente daarna zelf aan de slag gaat met het implementeren en gebruiken van deze nieuwe bevinding. Na afronding van het onderzoek komen we als community samen en bespreken we een volgende casus. Dit gaat in een cycli van een halfjaar tot een jaar.

Vraag een intake of meer informatie aan

Vul het formulier in voor het boeken van een intake of meer informatie.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Video